Kraftig ökning av chefers ohälsa

En färsk undersökning från Previa visar att chefer bli allt sjukare. Historiskt har chefer sjukskrivit sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal, men detta håller på att förändras i och med ökad psykisk ohälsa inom chefsledet.  En allvarlig utveckling som drabbar både individen och organisationen.

Under perioden 2014-2018 har chefers totala sjukfrånvaro ökat med 50 procent varav chefers frånvara på grund av psykisk ohälsa med 500 procent. Statistiken som inkluderar både kort- och långtidsfrånvaron, kommer från Previa Sjuk & Frisk och omfattar 170.000 personer, varav 12.300 chefer, på 410 anslutna företag över hela landet.

För att vända trenden menar Previa att företagen måste arbeta mer för att skapa en hållbar arbetsplats.

Dessa 7 tips lyfter Previa fram för att motverka psykisk ohälsa hos chefer:
1. Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra.

2. Ta fram mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.

3. Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen.

4. Avlasta chefernas administrativa arbetsuppgifter så långt som det går.

5. Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.

6. Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen.

7. Ett nära och aktivt stöd från HR-funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.

 

Vill du veta mer om Chefsnätverk Close, som ger dig tillgång till ett ovärderligt nätverk av chefer i liknande position?

Hör i sådana fall av dig till patrik@close.se eller gör en intresseanmälan .


KONTAKTPERSON

Patrik Fredriksson, Medlemsansvarig

070-467 89 00

 

Photo on Visualhunt

Relaterade nyheter

Senaste nyheter