Det empatiska ledarskapet

Ulf Lidman har gjort succé när han föreläst för våra medlemmar. Läs hans krönika som hjälper dig att plocka fram det bästa hos dina medarbetare.

I alla arbetslag finns det individer som vi som chefer har väldigt lätt att tycka om. Personkemin finns där. Sedan finns det ibland medarbetare som vi inte känner den där naturliga kopplingen till. Personer som det inte stämmer med, men som samtidigt finns i arbetslaget. Det kan till och med vara så att jag som chef har ärvt dessa personer och inte varit med och personligen anställt dem. Oavsett hur de har hamnat i den grupp jag ansvarar för så finns de där.

En av de grundläggande principerna i motiverande kommunikation är empati. Därför behöver vi titta på vad empati är och inte är. Många människor när de hör ordet empati tänker på yrken där vi arbetar med vård, social omsorg och andra omhändertagande arbeten. I dessa sammanhang är det naturligtvis av yttersta vikt att personalen är empatisk. Samma sak gäller dock inom chefs- och ledarskap.

Vad är då empati?

Empati handlar om att känna det en annan människa känner. Att försöka sätta sig in i hur en annan människa tolkar sitt eget liv, sin egen situation och sina egna känslor. En viktig princip när vi arbetar som chefer och ledare är att aldrig rucka på principen att individen ALLTID är expert på sitt eget liv. Vi får aldrig gå in och stjäla den expertrollen från en annan människa genom att tro att vi kan och vet bättre. Hur en person tolkar sitt eget liv och sina egna livssituationer, inklusive det som händer på jobbet är alltid den tolkning som vi måste utgå från. Vi får aldrig inom ramen för ledarskap stjäla tolkningsföreträdet från en individ.

Empati handlar därför om att komma en person nära så att vi kan få reda på hur deras tolkning ser ut, vad de tänker och vad de känner. Detta kräver inlevelse och det kräver medkänsla. För att kunna åstadkomma detta så krävs en relation. Här är det många som gömmer sig bakom begreppet ”professionell relation” för att slippa komma en person nära. Tyvärr är det ofta så att i begreppet professionell ligger en ursäkt i att slippa just detta. Närhet kan upplevas som skrämmande. Jag skulle dock hävda med styrka att en ledare som inte är villig att vara empatisk är oerhört oprofessionell. Det finns en professionell empati som inte får bli kladdig.

Nyfikenhet – ett bra sätt att närma sig medarbetaren

Ett ord som jag gillar att sätta i samma mening som empati är nyfikenhet. Detta kommer heller inte av sig självt utan är något jag måste ge näring till. Att närma sig en människa med en nyfikenhet och välja att vilja se vem det är jag har att göra med är enormt spännande. Det uppmuntrar mig som chef att titta efter vinklar som jag inte har tänkt på. Vem är den här personen egentligen? Att empatin är nyfiken blir en utmaning att på ett positivt sätt närma sig medarbetaren.

Vi kan med tydlighet konstatera att empati är en viljehandling och en kompetens. Det är inte frågan om du som chef känner för att vara empatisk. Det handlar om viljan. Vill du vara empatisk? Empati är inte en känsla utan låt mig upprepa, en kompetens. Det är ett medvetet val. Det jag vill att du som chef och ledare får in i själva ryggraden är att så fort du stöter på motstånd i en medarbetare eller att en medarbetare triggar igång ett motstånd hos dig, att du då direkt tänker: EMPATI.

Hitta balansen i ditt ledarskap

En del chefer och ledare är väldigt resultatinriktade. De ser projektet som det viktiga. Produktivitet är ett viktigt ledord. Sådana chefer är högt värderade och nödvändiga i alla organisationer. Men som vi så väl vet så fungerar det inte om ledarskapet bara bygger på produktion och resultat. Om vi som chefer vet att vi är mer projektdrivna då är det något som indikerar att vi måste lägga mer energi på att hitta balansen och arbeta hårdare på att vara relationella. Empati bygger på relation. Att vilja ha relationer med medarbetarna är en förutsättning för att kunna vara en god ledare.

Om du vill implementera motiverande kommunikation på arbetsplatsen och skapa en empatisk kultur, gör då detta när det INTE finns någon konkret situation eller person som är aktuell gällande något motstånd.  Börja med att visa ett generellt intresse i de anställda och gör det på ett sätt som blir påtagligt för hela gruppen. Välj inte ut enskilda personer utan hitta en strategi för hur du som chef kan visa ett intresse i dina anställdas intressen och värderingar överlag.

Fallgropar: Empati är inte terapi!

När vi kommer människor nära genom ett empatiskt förhållningssätt är det inte ovanligt att det dyker upp problem som den anställde anförtror till dig som chef. Här är det viktigt att skilja på äpplen och päron. Du är chef, inte terapeut! Det är inte din uppgift att engagera dig i en anställds personliga problem. Ingen chef ska eller bör vara terapeut åt sin personal. Du kan vara empatisk och du kan på ett empatiskt sätt hänvisa personen till hjälp gällande personliga problem. Att skapa en empatisk kultur på en arbetsplats innebär inte att det ska bli en plats där vi utövar vare sig individuell- eller gruppterapi.

En empatisk ledare löser inte problem åt sina anställda. Människor är fullt kapabla till att hitta sina egna lösningar. Det är aldrig din uppgift som ledare att leverera lösningar. Du ska istället hjälpa människor att komma fram till hur de ska komma vidare på egen hand. Ett afrikanskt ordspråk som jag fastnat för är: ”Ge inte en hungrig människa fisk, ge henne ett metspö.”

Det empatiska ledarskapet är en förutsättning för att kunna locka fram det bästa hos dina medarbetare.

Om Ulf Lidman

Ulf  har 35 års erfarenhet av möten med människor i kris och konflikt. Erfarenheterna av alla möten är många och djupa. Att se människan, den enskilda individen, är avgörande. Först då kan du ge stöd. Tekniker, metoder och modeller för hantering och bearbetning av kriser och konflikter är helt underordnade det individuella behovet och individens sociala sammanhang. Läs mer om Ulf Lidman och hans utbildningar för chefer och ledare .

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

Relaterade nyheter

Senaste nyheter