21 april 2022

Informationspåverkan – ett hot mot er verksamhet

Kommunikation

Plats: Götgatan 14, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

Välkommen till en nätverksdag med Anton Lif – specialist på påverkansoperationer och kommunikation


Tid och plats:
Torsdag 21 april                                                    

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

VY, Götgatan 14, 4 tr. Stockholm

Vilka risker och hot medför informationspåverkan?

Informationspåverkan är potentiellt skadlig kommunikation som illasinnade aktörer ligger bakom. Kommunikation som syftar till att störa, vilseleda och uppnå egna ekonomiska-, politiska- eller militära målsättningar. Informationspåverkan kan riktas mot ett företag eller en myndighet direkt eller så används organisationen för att skapa osäkerhet, misstro till myndigheter och mellan människor.  Att ha ett högt förtroende och tillit är centralt för alla företag och organisationer. För myndigheter och media såväl som för näringslivet och intresseorganisationer, det är grunden som alla står på!

Trenden är att hot såsom informationspåverkan medför allt större kommersiella risker. Exempelvis finns det stora utmaningar för investerare då annonsörer omedvetet kan komma att finansiera desinformation – vilket kan medföra negativ påverkan på varumärken.

Genom opportunistiska, kreativa och tekniskt avancerade metoder riktar främmande makt, kriminella och bedragare sin påverkan mot sårbarheter i vårt demokratiska samhälle, i syfte att kompromettera informationsflödet.

  • Vilka risker och möjliga hot utgör den mot såväl enskilda medarbetare som mot kunder och varumärke?
  • Vad kan den egna verksamheten göra för att hantera detta?

Vilka verktyg finns det för att hantera dessa utmaningar?
Under Anton ledning får du lära dig mer informationspåverkan, desinformation och kunskapsresistens och vilka tekniker och verktyg som finns för att hantera dessa utmaningar:

  • Så tar ni ett strategiskt helhetsgrepp och skapar medvetenhet inom er organisation
  • Desinformation, social-och kognitiv hackning, symboliska handlingar och illasinnad retorik – så används dessa tekniker för att påverka er
  • Så utvecklar ni er omvärldsbevakning och er förmåga att identifiera informationspåverkan
  • Hur arbeta proaktivt och hur ni ska agera reaktivt vid olika händelser?

Välkommen!

 

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad