4 april 2019

Cirkulär ekonomi – där affärsnyttan går hand i hand med miljönytta

CSR-/ Hållbarhets-/ Miljöchefer

Plats: Götgatan 14, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Välkommen till nätverksdagen den 4 april!

Tid och Plats: 

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 16.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

VY, Götgatan 14, 4 tr, Stockholm.

Vad är cirkulär ekonomi? Vilka strömningar inom området är mest aktuella 2019? Och hur kommer du igång?
Cirkulär ekonomi är en vision om ett samhälle utan avfall, där affärsnytta går hand i hand med miljönytta. Dagens föreläsare Tobias Jansson som driver plattformen CircularEconomy.se ger en introduktion till området och redogör för ett antal trender som är aktuella inom cirkulär ekonomi 2019, exemplifierade med ett antal faktiska case från näringsliv och offentlig verksamhet. Han går också igenom relevanta modeller och verktyg för att analysera potentialen för cirkulär ekonomi i din organisation, och berättar hur du tar första steget i cirkulär riktning.

Ur innehållet:
 • Från industrialismens linjära ekonomi till framtidens cirkulära affärsmodeller
 • Cradle to Cradle och det cirkulära skiftet: Att maximera det positiva istället för att endast minimera skada
 • Biologiskt och tekniskt kretslopp
 • Återvinning 2.0
 • Tillgång trumfar ägande: Hyra, dela, tjänstefiera
 • Beyond Sustainability: Regenerativa processer
 • Industriell symbios
 • Trender 2019 inom cirkulär ekonomi: Circular Cities, restflöden och symbioser, digitaliseringen som möjliggörare, material som naturen kan hantera, bygga cirkulärt, matproduktion i staden, regenerativt jordbruk
 • Övning i att designa cirkulärt med utgångspunkt från Circular Design Wheel
 • Övning i att utveckla en given affärsmodell i cirkulär riktning, bland annat med hjälp av affärsutvecklingsverktyget Business Model Canvas
 • Tips på relevant litteratur i form av rapporter och böcker
KONTAKTPERSON

Kicki Forsberg, Medlemsansvarig

070-877 16 30

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad