6 september 2019

Samspel och Rävspel!

Miljö- och Hållbarhets- chefer

Plats: Götgatan 14, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Att navigera i komplexa organisationslandskap!

Välkommen till nätverksdagen 6 september!


Tid och Plats:

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 16.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

VY, Götgatan 14, 4 tr, Stockholm. Karta

Åsa Lundqvist Coey presenterar insikter från forskning inom komplexitet som bland annat innefattar sociologi, psykologi, filosofi, antropologi och gruppdynamik, med syfte att på ett nytänkande och pragmatiskt sätt belysa vad vi finns i.

Tillsammans fokuserar vi på att förstå vad man faktiskt gör snarare än vad man borde göra på en arbetsplats och på vad som får oss att vilja och kunna ta oss vidare i det gemensamma arbetet.

Vi utreder vad organisationer är, hur förändring sker, varför strategi och planering behövs och riskerna med överdrifter av dessa.

Under dagen skärskådar vi även en hel del myter om hållbarhet, ledarskap och utveckling och hur vi kan minska spänning och hålla varandra långtidsfriska.

Ur innehållet:

  • Ideal och verklighet
  • Konflikt och ’grusigheter’ – spänning & reglering av den
  • Att vara ledare, chef, coach och medmänniska
  • Makt, ångest, engagemang och omdöme – dagligt arbete
  • Samspel & rävspel – att syna spelen
KONTAKTPERSON

Kicki Forsberg, Medlemsansvarig

070-877 16 30

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad