28 januari 2020

Social hållbarhet – Hur kan du bidra till socialt ansvarsfulla affärsled?

Miljö- och Hållbarhets- chefer

Plats: Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Välkommen till en inspirerande nätverksdag/workshop med Malin Dahlberg Markstedt som handlar om barns behov och rättigheter som utgångspunkt för hållbar utveckling.


Tid och plats:

Bygget Fest och Konferens, Norrlandsgatan 11. Stockholm

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 16.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

De flesta företag oroar sig för om de har barnarbete i sina leverantörsled och vill veta mer hur man kan förebygga det, och hur man bör agera ansvarsfullt om barn hittas i produktionen.

Malin kommer att presentera grunderna i barns rättigheter (FN:s Barnkonvention som blir svensk lag den 1/1 2020, och FN:s Global Compacts Barnrättsprinciper för företag). Hon berättar vad dessa globala ramverk innebär i praktiken för näringslivet och hur ett medvetet och systematiskt arbete med barns rättigheter kan addera värde till ditt företags hållbarhetsagenda. Samtidigt som aktiv efterlevnad av dem adderar viktiga värden till samhällen i övrigt.

”Om man tar på sig barnrättsglasögongen och utgår från vad som är bra för barn, när man riggar sin hållbarhetsagenda, så ökar chanserna att man påverkar både människor och miljö på ett positivt sätt”. ”Barns behov och rättigheter är verkligen den ultimata utgångspunkten för långsiktig hållbarhet.” ”Svårare än så är det inte!”, enligt Malin.

Under dagen får du även möjlighet att presentera dina framgångsfaktorer, utmaningar och frågor kring detta ämne för att vi tillsammans ska lära oss mer och förstå bättre. Du får även chansen att nätverka med vår inköpschefsgrupp då detta är en gemensam träff.

Välkommen!

 

KONTAKTPERSON

Kicki Forsberg, Medlemsansvarig

070-877 16 30

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad