27 april 2023

Avtalsjuridik – vikten av att tänka praktiskt och förhandla om rätt saker

Inköp

Plats: Peter Myndes backe 12, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

VÄLKOMMEN TILL en intressant nätverksdag med daniel Widstrand om avtalsjuridik


Tid och plats
Torsdag 27 april                                                                    

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Di Close, Peter Myndes Backe 12, Stockholm


Förstår vi konsekvenserna av våra avtalsvillkor?

Dagens föreläsare Daniel Widstrand frågar sig om vi som inköpschefer förstår konsekvenserna av de kommersiella avtalsvillkor som är en del av våra avtal? Han påvisar under föreläsningen de grundläggande elementen i ett inköpsavtal och ger praktiska tips och tänkvärda resonemang. Dessutom kommer vi under dagen att gå igenom de grundläggande rättigheter och skyldigheter som köpare och säljare har enligt köplagen.

Utmaningar och konsekvenser kring ingångna avtal
För att vidare belysa vikten av att förstå avtalets innehåll går vi igenom några av våra vanligaste standardavtal och vilka rättsliga konsekvenser som kan uppstå i dagens föränderliga värld där krig, pandemi och inflation har gett inköpsorganisationer nya utmaningar relaterade till ingångna avtal och framtida avtalsförhandlingar.

UR INNEHÅLLET

  • Grundläggande rättigheter och skyldigheter enligt köplagen
  • Vilka är de centrala delarna i ett inköpsavtal?
  • Praktisk checklista för avtalsförhandling
  • Hur blir avtalshantering en integrerad del av inköpsprocessen?
  • Praktiska exempel från några standardavtal  

DANIEL LYFTER ÄVEN VIKTEN AV

  • Parternas förväntningar
  • Att uttrycka partsviljan med största tydlighet
  • Att ställa krav på våra organisationer
  • Att förhandla och teckna avtal utifrån ett praktiskt perspektiv

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.

Välkommen!

 

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Di Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

Security by Webbfabriken.com