22 maj 2019

Konsten att komma överens

Ekonomichefer

Plats: Malmöhusvägen 1, Malmö, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Nycklar till framgångsrik kommunikation och förhandling – nätverksdag 22 maj!


Tid och plats
08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 16.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

High Court, Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö

Att samarbeta och hitta en gemensam väg framåt med andra människor är den största framgångsfaktorn i människans historia. Det är också avgörande för dagens ekonomiorganisationer. Vi kallar det att komma överens.

Att komma överens skapar effektivt värden för alla inblandade och stärker relationer både inom och utanför organisationen. På samma sätt är kostnaderna för att inte kunna komma överens i den egna organisationen, i teamen eller med kunder gigantiska i form av mindre trivsel, stress, lägre resultat och missade möjligheter.

Under nätverksdagen ger Lars-Johan Åge dig nycklarna till framgångsrik kommunikation och förhandling. Oavsett om det är mellan beställare och leverantör, säljare och kund eller mellan medarbetare så är hemligheten för att komma överens och få till en lyckad lösning densamma. Det handlar om att nå fram till andra människor och hitta lösningar som skapar bestående värden och viktigast av allt: se till att alla känner sig nöjda efteråt. Med Lars- Johans hjälp blir win-win happy-happy!

Det här får du med dig:

  • Ett verktyg för att genomföra framgångsrika förhandlingar
  • Förståelse för de avgörande faktorerna i en förhandling
  • Kunskap om de vanligaste misstagen
  • Strategier för att skapa bestående värden
KONTAKTPERSON

Elin Bergh, Medlemsansvarig

072-395 04 68

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad