13 november 2019

Utveckla ditt självledarskap!

Ekonomi

Plats: Malmöhusvägen 1, Malmö, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Grunden till att leda andra på bästa sätt!

Välkommen till nätverksdagen 13 november


Tid och plats: 

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 16.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

High Court, Malmöhusvägen 1, Malmö

Enligt Mia Törnblom är att leda en kompetens du kan träna på, allt börjar dock med dig själv. I rollen som ledare ansvarar du för dig själv men samtidigt påverkar du din omgivning till såväl framgång som motgång. Det viktigaste du kan göra är att lära dig hur du leder på bästa sätt utifrån dina egna förutsättningar.

Din framgång som ledare handlar om ditt sätt att vara och bete dig. När du arbetar bort de hinder som står i vägen för en tydlig kommunikation och samspel med din medarbetare lyckas du leda dina medarbetare till att nå sin fulla potential och att vara en del av effektiva och högpresterande team.

För att lyckas med detta behöver du utveckla självledarskapet som är grunden för allt. Självledarskap innebär att vara grundad i sig själv. Att ha god självkännedom, att våga utgå ifrån dig själv och ta beslut baserade på tro och tillit istället för att använda rädsla som drivkraft. Din framgång som ledare handlar om ditt sätt att agera.

Innehåll:

  • Vägar till självledarskap
  • Genom MT-metoden lär du dig se din egen del i alla situationer, relationer och konflikter
  • Få förståelse för hur våra värderingar styr våra beslut
  • Strukturerad metod för daglig reflektion
  • Metoder för att lära de du leder leda sig själva till inre trygghet och eget ansvar
  • Effektiv återkoppling och kommunikation

Välkommen till en nätverksdag som ger dig en trygg grund att stå på i ditt ledarskap!

KONTAKTPERSON

Elin Bergh, Medlemsansvarig

072-395 04 68

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad