10 september 2019

Hur får du fler medarbetare med rätt engagemang?

Kommunikations-chefer

Plats: Götgatan 14, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Välkommen till nätverksdagen 10 september!


Tid och plats: 

VY, Götgatan 14, 4 tr. Stockholm

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 16.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

Enligt Svante Randlert är dina medarbetare den konkurrensfaktorn som har störst potential att bli en unik konkurrensfördel för din organisation. Dina kollegor och deras engagemang har aldrig varit mer avgörande för ditt företags framgång.

I Sverige beräknas dock 1,6 miljoner människor lämna det svenska arbetslivet för pensionering fram till och med år 2025, däribland var tredje chef. Det betyder att konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens hårdnar. Samtidigt träder en ny generation in på arbetsmarknaden och där ser vi att relationen mellan utbud och efterfråga på arbetsmarknaden är i obalans.

Högre kundnöjdhet och bättre lönsamhet:

Att denna fråga är viktig understryks av att de organisationer som har högst engagemang har högre kundnöjdhet, högre produktivitet samt bättre lönsamhet. De har dessutom både lägre personalomsättning och sjukfrånvaro. Men tyvärr ökar idag andelen organisationer där engagemanget minskar. Om då din och ditt företags förmåga att attrahera och behålla rätt medarbetare är helt avgörande för både gruppen och organisationens framgång, vad blir då konsekvenserna för organisationen om ni inte lyckas? Du har i din ledarskapsroll helt enkelt allt att vinna på att investera i människor och deras engagemang. Svante ger dig både inspiration och konkreta verktyg som hjälper dig attrahera och utveckla fler medarbetare med rätt engagemang.

Denna nätverksdag är perfekt för dig som är beredd att utmana dig själv och din omvärld för att ta nästa steg i arbetet kring mångfald.

KONTAKTPERSON

Kicki Forsberg, Medlemsansvarig

070-877 16 30

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

 

WF