27 november 2019

Motiverande samtal

Inköpschefer

Plats: Götgatan 14, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Välkommen till nätverksdagen den 27 november!


Tid och plats: 

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 16.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

Vy, Götgatan 14, Stockholm

Ulf Lidman berättar hur du gör för att förvandla motstånd och uppgivenhet till kreativitet och produktivitet. Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsform som ursprungligen utformades av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick. Strategin är att skapa nya tankebanor runt beteenden, och slutligen föreställa sig vad som går att vinna på förändring. Motiverande samtal har visat sig mycket effektivt när det gäller att höja arbetsmotivationen, att hjälpa individer som kört fast i krisreaktioner samt att bryta apati och andra destruktiva livsmönster.

Ur agendan:

  • Vad är motiverande samtal? Hur kan det hjälpa mig som chef?
  • De fyra beståndsdelarna av motiverande samtal och hur de fungerar.
  • Du får ett mycket praktiskt verktyg som du kan börja använda direkt i din ledarskapsroll.

 

KONTAKTPERSON

Kicki Forsberg, Medlemsansvarig

070-877 16 30

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad