5 december 2019

Hur bemöter vi kris och stress?

Fokus Ledarskap

Plats: Götgatan 14, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Välkommen till nätverksdagen 5 december med ledarskapsgrupp 2!


Tid och plats:

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 16.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

Vy, Götgatan 14, Stockholm.

Denna gång får du lyssna till Ulf Lidman som har lång erfarenhet av kriser. Han kommer att ge dig kunskaper om hur du på bästa vis kan hantera dessa svåra situationer. För alla människor kan hamna i kris. Det innebär att på våra arbetsplatser finns det ofta någon som befinner sig i en kris och därmed har en jobbig levnadssituation. Hur skapar vi utrymme för detta på våra arbetsplatser? Det kostar både pengar och mänskligt lidande när personer fastnar i sin krishantering och kör fast.

Krisberedskap för en arbetsplats innebär att ha med i planeringen att alla individer någon gång hamnar i kris och att arbetsförmågan temporärt kan nedsättas. Här behövs en rejäl kompetenshöjning. Hur skapar vi en sund miljö för detta?

Konfrontera problematiken?

Obearbetade individuella kriser ligger många gånger till grund för en infekterad arbetsplats. Dessutom kan ett företag hastigt hamna i en kris beroende på inre och yttre faktorer. Hur identifierar vi detta och hur konfronterar vi problematiken?

KONTAKTPERSON

Jennifer Häll, Medlemsansvarig

073-707 07 89

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad