20 maj 2021

Det effektfulla ledarskapet

VD, Fokus Ledarskap

Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Välkommen till nätverksdagen 20 maj med Simon Elvnäs!


Tid och Plats

Torsdag 20 maj

8.00 – 08.30 Frukost & mingel
08.30 – 14.00 Föreläsning, nätverkande & mingel
Du har även möjlighet att delta på ett rundabordssamtal med dagens föreläsare mellan 14.30 – 16.00.

Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå

Dagens föreläsning:

Under nätverksdagen får du lyssna till Simon Elvnäs både inspirerande och matnyttiga föreläsning om nydanande arbetsmetoder och ledarskap. Han berättar om sin unika forskning på ledares faktiska beteenden och ger dig en ny verktygslåda som minskar variationen mellan ditt formulerade uppdrag och det du faktiskt utför.
För den som har för avsikt att påverka andra människors arbetsutövande har all anledning att förstå vad som behövs för att lyckas. Finns det något du gör som du bör göra mer av för att nå önskad effekt? Finns det saker du bör sluta göra?

Simon Elvnäs forskning visar att det är stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. Chefer är inte medvetna om sitt eget agerande. Vad gör då egentligen chefer den tid då de anser sig vara arbetsledande och vilken effekt har det på medarbetarna? Vad innebär det egentligen att vara arbetsledande? Att förstå vad som driver människor och beteenden är centralt för att som ledare skapa motivation, engagemang och delaktighet. Det effektfulla ledarskapet utvecklar arbetet på ett hållbart sätt tillsammans med medarbetarna som får allt bättre förutsättningar att göra sina arbeten självständigt.

Skilj på vad som är effektivt och vad som ger effekt:

Efter att ha lyssnat till Simon lär du dig vad det är som får dina medarbetare att vilja utföra sina arbetsuppgifter och göra det bra. Och att du som chef och ledare måste lära dig skilja på vad som är effektivt och vad som ger effekt.

“Att vara effektiv är att hinna med många saker på kort tid. Att vara effektfull är att få ut största möjliga effekt av den arbetsinsats man gör.” – Simon Elvnäs

 

Kontaktpersoner

Alicia Sandberg, Nätverkskoordinator

070-521 78 16

 

 

Thomas Örnquist, Nätverksledare

070-760 60 60

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad