13 september 2022

Det hållbara ledarskapet

HR

Plats: Malmöhusvägen 1, Malmö, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

Välkommen till nätverksdagen 13 september med Johan Norén


Tid och plats:

Tisdag 13 september                                                                                    

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

High Court, Malmöhusvägen 1, Malmö


Det hållbara ledarskapet kräver mod och nyfikenhet
Johan Norén ersätter Erik Fernholm som fått förhinder denna nätverksdag. Johan delar med sig av tankar och strategier för hur man kan skapa ett hållbart ledarskap för att skapa en fördelaktig produktivitet med bibehållen hälsa. Ett ledarskap som kräver mod och nyfikenhet till andra medmänniskor.

Han diskuterar

  • Hur kan vi skapa förutsättningar för att våra medansvariga mår bra och skapar fördelaktiga resultat över tid?
  • Hur skapar vi ett internt klimat där vi får andra att växa och mår bra under tiden?
  • Hur jobbar vi med mer friskfaktorer och mindre sjukfaktorer?
  • Hur skapar vi tillsammans arbetsglädje och en kreativ samt positiv arbetsmiljö?

Välkommen till en dag som lär dig gå från tanke till handling och tränar upp din förmåga att fatta kraftfulla beslut som skapar långsiktigt fördelaktiga konsekvenser.

JOHAN TAR UPP

  • Träna på att tidigt fånga upp signaler på obalans.
  • Vinsterna och vikten av att konsekvent vårda sina friskfaktorer.
  • Släpp kontrollen och låt andra växa.
  • Prioritera hjärnvila för att skapa ett engagerande ledarskap.
  • Öka individens förmåga att reflektera över sin egen situation.
  • Det är skillnad på stress, mycket att göra och få mycket gjort.

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.

Välkommen!

 

KONTAKTPERSON

Elin Bergh, Nätverksledare

072-395 04 68

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

 

Made by Webbfabriken.com