15 april 2021

Nycklar till lyckad analys

IT-chefer och CIO:s

Plats: digital. Tid: Kl 8:00 - 12:30

Välkommen till nätverksdagen 15 april

Denna gång håller Abraham Haro en tankeväckande och inspirerande digital föreläsning om kunskap och självkännedom

Tid och plats:
Torsdag 15 april

08.00 – 12.30 Presentation, föreläsning och erfarenhetsutbyte
Digital nätverksdag

Hur duktiga är vi människor på analys?

Alla människor – från ledningsgrupper i större organisationer till enskilda i vardagen, behöver fatta beslut grundade på en analys av den aktuella situationen. Kvalitén på analysen och dess slutsatser är avgörande för hur bra besluten blir. Bra analys leder oftast till bra beslut. Dålig analys leder alltid till dåliga beslut. Men hur duktiga är vi människor på analys?

Vi överskattar vår förmåga

Abraham Haro menar att vi generellt överskattar vår förmåga. Detta betyder inte att vi är konstiga, vi är bara mänskliga. Självsäkert har de flesta av oss någon gång påstått att en av våra främsta styrkor är den analytiska förmågan. Få av oss erkänner emellertid, eller vet, att vi lider av allmängiltiga kognitiva svagheter, intuitiva impulser och en förkärlek för förhastade slutsatser. Få skulle gå med på att bygga ett flervåningshus, en bro eller ett flygplan, utan grundlig analys och kalkyler. Vi skulle inte lita på ingenjören som säger att projektplanerna bygger på ingivelse, magkänsla och tumregler. Varför fattar vi då ibland viktiga strategiska beslut i arbetslivet och privat baserat på intuition eller på rena gissningar?

Enligt Abraham Haro grundas effektiv analys på kunskaper, metoder och kommunikation. Analytiskt arbete är vidare ett lagarbete som når bästa resultat när olika kompetenser blandas.

Ur innehållet:

  • Hur fungerar det mänskliga tänkandet och hur påverkas vi av våra kognitiva svagheter? Lär dig varför vi inte alltid kan lita på vår intuition.
  • Analysens former och metoder. Vi går igenom grunderna i analysmetoder och hur vi hanterar osäkerheter.
  • Samarbete och kommunikation. Om kritiskt tänkande och hur vi förmedlar våra slutsatser.

Välkommen!

 

Kontaktpersoner

Musse Kilickiran, Nätverkskoordinator

073-388 05 91

 

 

Jennifer Häll, Nätverksledare

073-707 07 89

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad