27 september 2022

Förändringsledning – skapa nya varaktiga beteenden!

VD

Plats: Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, Skellefteå, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

Välkommen till nätverksdagen 27 september för VD-gruppen i Skellefteå med Ami Hemviken

 

Tid och plats

Tisdag 27 September                                                                                                                    

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, Skellefteå

Förändringsteori med massor av övningar och tips
Ami kommer diskutera beteendeförändringar på individ- och gruppnivå. När du vill skapa förändringar som är varaktiga och faktiskt fungerar behöver du enligt henne veta hur människor reagerar på något som är nytt och okänt och dessutom förstå hur du kan bibehålla beteendeförflyttningar. Under dagen kommer hon presentera och gestalta grunderna i förändringsteori på individ- och gruppnivå på ett lättsamt och tillgängligt sätt. Med exempel, övningar och handfasta tips ger hon dig insikter och gott om verktyg att ta med dig hem. Hennes budskap vilar på hennes grund som beteendevetare och teorierna tar avstamp i beteende-analys, utvecklingspykologi och motivationsforskning.

Ur innehållet

  • Förståelse för individers förändringsreaktioner
  • Kunskap om hur du kan stötta i de olika faserna
  • Vikten av skapa tillit som grogrund för förändring
  • Nycklar till att skapa förutsättningar för tillit
  • Grunder i kommunikation
  • Beteendeanalys: signaler för beteendeförändring, monitorering och uppföljning
  • De grundläggande psykologiska behoven: kompetens – autonomi – tillhörighet

Välkommen!

 

Kontaktperson

Thomas Örnquist, Nätverksledare

070-760 60 60

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad