4 september 2024

Människans intelligens är starkast och viktigast i AI-revolutionen

IT och CIO:s

Plats: High Court, Malmöhusvägen, Malmö, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

en nätverksdag med Andreas Ekström som håller i en handfast och framåtblickande föreläsning om organisk intelligens

Tid och plats:

Onsdag 4 september                                        

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

High Court, Malmöhusvägen 1, Malmö


Möjligheter och ledarskap under ai-eran
Enligt Andreas uppenbarar sig enorma möjligheter precis just nu: för att bygga nya affärer, nya sociala samspel och det internet vi verkligen vill ha. Men hur? Hur ska du förhålla dig till den personal du är satt att leda för att de på bästa möjliga vis kan ha nytta av AI-redskap?

Du är inte bara ledare, eller medarbetare, utan också medborgare. Hans föreläsning är på en gång en omvälvande samtidsanalys och en appell för digital demokratisering. Den blir ett stort stöd för dig som vill nyansera diskussionen, och med tålamod och precision fatta rätt beslut.

Andreas diskuterar:

  • Vilka frågor bör vi ställa i dag för att fatta rätt beslut i morgon?
  • Hur ska vi förstå människans plats i den artificiella intelligensens revolution?
  • Här finns saker att lära: vem som ska bestämma, vem som ska bli rik, vem som ska ha kapacitet att styra redskapen, vem som förfogar över slutresultaten.

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning men också för att få tips och råd kring dina aktuella utmaningar samt få använda din erfarenhet och kunskap för att stötta dina kollegor i gruppen.

Välkommen!

KONTAKTPERSON

Elin Bergh, Nätverksledare

072-395 04 68

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com