11 september 2024

Är du tillräckligt attraktiv som arbetsgivare?

VD, Fokus Ledarskap

Plats: Clarion Hotel Sundsvall, Skepparegatan, Sundsvall, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

Välkommen till en nätverksdag med Anna Dyhre om hur du spetsar ditt arbetsgivarerbjudande!


Tid och plats:

Onsdag 11 september                                                                                    

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Clarion Hotel Sundsvall, Skepparegatan 9, Sundsvall


Ett förändrat synsätt
Employer Branding har varit på mångas agendor och läppar de senaste åren när det fortsatt är svårt att attrahera och behålla rätt kompetens som arbetsgivare. Vår nya post-pandemi värld har även ändrat mångas synsätt på arbete och vad som uppfattas som attraktivt på en arbetsplats. För arbetsgivaren har frågor kring ökat engagemang och tillit vuxit i innebörd för att kunna driva sin organisation framåt med rätt medarbetare. Att helt enkelt vara en attraktiv arbetsgivare på kort och lång sikt för olika åldrar, kompetenser och arbetsformer.

Få nya verktyg för att spetsa ditt erbjudande
Under dagen kommer vi diskutera och bryta ned vad Employer Branding faktiskt är och vad din organisation har sina största styrkor och utmaningar. Du kommer få se och lära hur andra arbetsgivare tänker och agerar runt dessa frågor för att bli mer inspirerad i ditt fortsatta arbete och även få verktyg till hur du kan arbeta fram ett tydligare erbjudande både för befintliga och framtida medarbetare. Att våga se sin organisation utifrån fler perspektiv och bättre förstå mekanismerna som särskiljer de mest attraktiva arbetsgivarna och hur de följer upp sitt kontinuerliga arbete.

Anna diskuterar:

  • Hur kopplar vi vår affärsplan med vår medarbetarplan?
  • Vad är kärnan i budskapet om oss som arbetsgivare?
  • Hur kan vi jobba smartare i sociala medier för att nå ut i bruset som arbetsgivare?

Nätverkande

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.


Omdömen från våra medlemmar när Anna föreläst i våra övriga grupper

  • Extremt Bra! En av de bästa föreläsarna jag lyssnat på någonsin. Seriositet varvat med humorl love it!
  • Relevant och intressant föreläsning som är lätt att relatera till ens egen organisation.
  • Perfekt ämne för min del. Bra blandning av inspiration och bra ingångar.
  • Huvudet på spiken, äntligen någon som berättar hur det är i verkligheten på ett fantastiskt roligt sätt.
  • Otroligt givande, bra föreläsare 5+ till Anna Dyhre.
  • Mycket bra, fick många saker att ta med sig till jobbet.

Välkommen!

 

 


KONTAKTPERSON


Anna Henning, Nätverksledare

E-postLinkedIn

073-693 89 46

 

Inte medlem?

Kontakta Anna för mer info om gruppen och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

Security by Webbfabriken.com