20 april 2022

Verksamhetsstyrning – utveckla din säkerhetskultur!

IT och CIO:s

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen, Göteborg, Sverige. Tid: Kl 8:00 - 16:00

Välkommen till en nätverksdag med Anne-Marie Eklund Löwinder från Internetstiftelsen om hur du optimerar säkerhetskulturen på ditt företag

 

Tid och plats:
Onsdag 20 april                                                        

08.00 – 08.30 Frukost & mingel
08.30 – 16.00 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Vilka är utmaningarna med den nya tekniken och vad kan vi göra åt det?
Trenden mot ett ökat beroende av teknik och en globaliserad värld har gjort våra verksamheter mer utsatta för operativa risker än tidigare. Saker som icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, föråldrade system, mänskliga misstag, prispress, konkurrens och externa händelser inte bara förändrar de operativa riskerna utan också hur verksamheten hanterar dessa risker. Digitaliseringen lägger ytterligare en dimension på detta. Anne-Maries föreläsning ger dig en bild av de utmaningar detta för med sig, och vad du kan göra åt det. IT- och informationssäkerhet har kommit att bli allt viktigare.

Du får med dig:

  • En aktuell bild av cybersäkerhetsläget
  • Styrelsens och ledningens ansvar
  • Praktiska råd

Välkommen!

 

Kontaktperson

Jennifer Häll, Nätverksledare

073-707 07 89

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad