5 september 2023

Kravhantering

Inköp

Plats: Peter Myndes backe 12, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

VÄLKOMMEN TILL EN NÄTVERKSDAG MED ANNE-MARIE EKLUND LÖWINDER OM HUR DU OPTIMERAR SÄKERHETSKULTUREN PÅ DITT FÖRETAG

 

Tid och plats
Tisdag 5 september                                                                    

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Di Close, Peter Myndes Backe 12, Stockholm


Om informationssäkerhetskrav

Inköp sker av olika typer av varor och tjänster; kontorsmaterial, medicinsk utrustning, byggtjänster, konsulttjänster, it-utrustning och it-tjänster. Gemensamt för upphandlade varor och tjänster är att de är beroende av att information hanteras på ett tillräckligt säkert sätt. En del av verksamhetens informationssäkerhetsarbete är att säkerställa att det som köps in också kravställs med relevanta skyddsåtgärder.

Informationssäkerhetskrav är framför allt en del av upphandlings- och inköpsprocessen för it-utrustning och tjänster. Att ta med informationssäkerhetskrav på ett tidigt stadie bidrar generellt till en högre nivå av säkerhet och är ett mer kostnadseffektivt tillvägagångsätt än att lägga på säkerhet efteråt. Så hur ska vi tänka?

DU FÅR MED DIG:

  • En aktuell bild av cybersäkerhetsläget
  • Styrelsens och ledningens ansvar
  • Praktiska råd

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
Anne-Marie Eklund Löwinder tilldelades i november ett Lifetime Achievement Award från Dataföreningen, så det är verkligen en erfaren expert du får lyssna till denna gång. Med motiveringen: ”Anne-Marie Eklund Löwinder har under en lång yrkeskarriär som IT-säkerhetsexpert på ett avgörande sätt åstadkommit ett genomslag för betydelsen av cybersäkerhet i Sverige.”. Läs mer om utmärkelsen.

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.

Välkommen!

 

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Di Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

Security by Webbfabriken.com