3 september 2020

Systemperspektiv på hållbar utveckling

Miljö- och Hållbarhets- chefer

Plats: Götgatan 14, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Välkommen till nätverksdagen 3 september med Charlotta Szczepanowski


Tid och plats: 

Torsdag 3 september

VY, Götgatan 14, 4 tr. Stockholm

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 16.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

Charlotta pratar om vikten av att ha ett systemperspektiv när man jobbar med hållbarhetsfrågor. Om vi fokuserar ensidigt på tex klimatfrågan kan vi minska klimatavtrycken på bekostnad av tex en minskad biologisk mångfald, ökad övergödning eller dålig djurvälfärd. Dessutom finns en risk för att många känner sig lurade när vi strävar efter att kommunicera för enkla budskap.  När människor tror att de gör ett bra miljöval men upptäcker att valet var bra för klimatet men dålig för någon annan hållbarhetaspekt förlorar vi tilliten till hållbarhetsbudskap. Ur innehållet:

  • Varför behöver vi ha ett systemperspektiv?
  • Hur kan vi jobba för att arbeta mer integrerat med hållbarhetsfrågor?
  • Konkreta exempel på hur vi kan arbeta med systemperspektiv i företag

 

KONTAKTPERSON

Kicki Forsberg, Medlemsansvarig

070-877 16 30

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

 

WF