3 september 2020

Systemperspektiv på hållbar utveckling

Miljö- och Hållbarhets- chefer

Plats: Livestream. Tid: Kl 8:30 - 12:30

Välkommen till en digital nätverksdag den 3 september med Charlotta Szczepanowski


Tid och plats: 

Torsdag 3 september

8.30-9.00 Vi samlas i ett digitalt rum där du får presentera dig och berätta om en aktuell utmaning du sitter med idag.
9.00-10.30 Föreläsning inkl. bensträckare.
10.45-12.30 Digital Close-tid

Föreläsningen streamas med möjlighet att ställa frågor till Charlotta.

Charlotta pratar om vikten av att ha ett systemperspektiv när man jobbar med hållbarhetsfrågor. Om vi fokuserar ensidigt på tex klimatfrågan kan vi minska klimatavtrycken på bekostnad av tex en minskad biologisk mångfald, ökad övergödning eller dålig djurvälfärd. Dessutom finns en risk för att många känner sig lurade när vi strävar efter att kommunicera för enkla budskap.  När människor tror att de gör ett bra miljöval men upptäcker att valet var bra för klimatet men dålig för någon annan hållbarhetaspekt förlorar vi tilliten till hållbarhetsbudskap. Ur innehållet:

  • Varför behöver vi ha ett systemperspektiv?
  • Hur kan vi jobba för att arbeta mer integrerat med hållbarhetsfrågor?
  • Konkreta exempel på hur vi kan arbeta med systemperspektiv i företag

 

KONTAKTPERSON

Kicki Forsberg, Medlemsansvarig

070-877 16 30

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad