21 november 2024

Tillsammans genom autentiskt ledarskap

Ägare och entreprenör

Plats: 7A Posthuset, Vasagatan, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 11:55 - 16:35

Christer olsson berättar hur du gör för att frigöra krafter för att kunna prestera – tillsammans!

TID OCH PLATS:

Torsdag 21 november
11.55 – 16.35 Föreläsning och erfarenhetsutbyte
Grupp vit

7 A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm


om det prövande, lärande och levande ledarskapet
I en ständigt föränderlig värld måste vi idag våga vara mer prövande, lärande och därigenom levande. Det gör vi genom att vara transparenta, genuina och sårbara. Att skapa både arbetsglädje och produktivitet handlar om att optimera, inte maximera.

I förändringstider ställs också stora krav på alla i organisationen, både ledare och medarbetare. All form av organisationsutveckling handlar om personlig utveckling. Utveckling är inte alltid bekväm, men en förutsättning för att nå dit vi vill. När kulturen och strukturen i organisationen är i samklang, frigörs krafter för att prestera – tillsammans!

Nätverkande
Efter föreläsningen träffar du din samtalsgrupp för diskussioner på dagens tema samt egna utmaningar. Andra medlemmar har sannolikt stått inför liknande utmaningar som dig och kan vara bollplank. Huvudfokus är på hur du som medlem kan utveckla dig själv och dina affärer med utgångspunkt i den samlade erfarenheten i rummet.

CITAT FRÅN MEDLEMMAR i di close SOM LYSSNAT TILL CHRISTERS FÖRELÄSNINGAR:

  • ”Fantastisk talare, jag har noterat så att pennan glöder.”
  • ”Tar med mig massor av tankar och verktyg med mig hem.”
  • ”En fantastisk föreläsning med så konkreta exempel!”
  • ”Försöker komma ihåg allt vad Christer sa, så mycket tänkvärt, en förmån att få lyssna på honom.”
  • ”Den inspirerande föreläsningen var bäst! Leder till tankearbete och reflektion, vilket alltid är bra.”
  • ”Mycket inspirerande, allt som inte utvecklas är under avveckling, mycket tänkvärt.”

Välkommen!

 

Kontaktpersoner

Intresserad av att gå med i nätverket? Kontakta Richard.

Richard Lium, Affärsansvarig för nätverket

070-728 34 72

 

 

Frågor om befintligt medlemskap eller att komma i kontakt med oss. Kontakta Louise.

Louise Wicklander, Produktionsansvarig ägare & entreprenörsnätverket

 

Security by Webbfabriken.com