12 maj 2022

Struktur och kultur

Ekonomi

Plats: Hotel Pigalle, Södra Hamngatan, Göteborg, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

Välkommen till nätverksdagen 12 maj med Christer Olsson


Tid och plats:
Torsdag 12 maj                                                                                       

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Hotel Pigalle, Södra Hamngatan 2A, Göteborg

bli ideburen!

Dagens föreläsare Christer Olsson berättar att alla verksamheter består av en strukturell och en kulturell dimension. Han diskuterar hur vi bäst kommunicerar i dessa sammanhörande men olika dimensioner och hur vi gör för att nå nästa nivå och blir idéburna.

Christer kommer diskutera följande ämnen:

  • Hur skapar du en struktur som leder till en kultur som är utvecklande, behövande och rolig?
  • Organisationsutveckling är det personalutveckling eller personlighetsutveckling?
  • Struktur innebär bl.a. att välja bort. Hur gör du detta?
  • Hur blir du en bra kulturutvecklare?
  • Hur når du ytterligare en nivå och blir idéburen, hur gör vi för att nå dit?

Välkommen!

 

Kontaktperson

Jennifer Häll, Nätverksledare

073-707 07 89

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad