3 mars 2021

Struktur och kultur

Fokus Ledarskap, VD

Plats: digitalt. Tid: Kl 8:00 - 12:30

Välkommen till nätverksdagen 3 mars med Christer Olsson!


Tid och plats:

Onsdag 3 mars

08.00 – 12.30 Presentation, föreläsning och erfarenhetsutbyte
Digital nätverksdag

bli ideburen!

Dagens föreläsare Christer Olsson berättar att alla verksamheter består av en strukturell och en kulturell dimension. Han diskuterar hur vi bäst kommunicerar i dessa sammanhörande men olika dimensioner och hur vi gör för att nå nästa nivå och blir idéburna.

Christer kommer diskutera följande ämnen:

  • Hur skapar du en struktur som leder till en kultur som är utvecklande, behövande och rolig?
  • Organisationsutveckling är det personalutveckling eller personlighetsutveckling?
  • Struktur innebär bl.a. att välja bort. Hur gör du detta?
  • Hur blir du en bra kulturutvecklare?
  • Hur når du ytterligare en nivå och blir idéburen, hur gör vi för att nå dit?

 

Kontaktpersoner

Alicia Sandberg, Nätverkskoordinator

070-521 78 16

 

 

Thomas Örnquist, Nätverksledare

070-760 60 60

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad