24 augusti 2022

Socialisera mera – i vår nya hybrida arbetsvardag!

Alla grupper

Plats: digital. Tid: Kl 8:30 - 9:30

Christian Altenius berättar denna morgon varför du ska socialisera mera – för ökad samhörighet, effektivitet och återhämtning

Tid
Onsdag 24 augusti                                    

08.30-09-30 Inspirationsföreläsning som livestreamas digitalt
Du får gärna bjuda med två gäster, ange deras uppgifter längst ned i anmälan.


Utan referensramar överskattar vi våra prestationer
Våra kollegor, vad vi saknat dem under pandemin! På ett personligt plan, när den sociala gemenskapen i ett slag försvann. Men även på ett professionellt plan, där isoleringen innebar att kontaktytorna med våra kollegor reducerades, med effekten att vi i brist på referensramar tenderar att överskatta vår egen prestation och effektivitet.

Samhörighet ökar effektiviteten
Samtidigt har vi under pandemins gång börjat känna en tilltagande stagnation, även det i brist på kollegiala synergieffekter. Vi behöver helt enkelt varandra! Samhörighet skapar en kollektiv effektivitet och produktivitet som vida överstiger den individuella. Därför är det så otroligt viktigt att vi nu hittar tillbaka till varandra, inte minst eftersom det är i den sociala samhörigheten vi också hämtar energi och skapar återhämtning i tider av oro och stress.

du får med dig insikter kring hur vi

  • Stärker den sociala samhörigheten i vår hybrida arbetsvardag, för ökat välbefinnande, kreativitet och kollektiv effektivitet.
  • Utvecklar vår KaSam – Känsla av Sammanhang, för en mer meningsfull arbetsvardag, samt står starkare i tider av oro och stress.
  • Väljer rätt hybridytor för rätt tillfälle och behov: ”Vi gör det vi gör, där vi gör det bäst!” 
  • Skapar strategi för återhämtning och struktur för hur vi sätter gränser mellan arbete och fritid.
  • Anpassar och utvecklar vårt ledarskap och självledarskap i vår nya hybrida arbetsvardag.
  • Samt goda exempel på hur andra organisationer hanterar hybridvardagens utmaningar och möjligheter.

Välkommen att delta den 24 augusti!

Vår samarbetspartner
Invici är interims- och rekryteringsföretaget för ledare och specialister inom ekonomi. Genom nätverksbyggande, search och traditionellt annons- och ansökningsförförande matchar Invici nyckelbefattningar med sina kunders behov. Eftersom man enbart verkar i nischen ekonomi får du, som kund, kandidat eller konsult, en partner som förstår dig och kan agera proaktivt.

Övrig information

Den digitala inspirationsföreläsningen är helt kostnadsfri för dig som medlem i Close och du får anmäla två gäster förutom dig själv. Anmäl dig via medlemsprogrammet som vi skickar regelbundet till alla medlemmar.

 

KONTAKTPERSON

Alicia Sandberg, administratör

 

 

         Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad