26 november 2020

Effektiv feedback – fallgropar och smarta tips

Kundservice-chefer, Ekonomichefer

Plats: STREAM. Tid: Kl 8:00 - 12:30

Välkommen till en digital nätverksdag 26 november om feedback med Elizabeth Kuylenstierna


Tid och plats: 

08.00 – 12.30 Presentation, föreläsning och erfarenhetsutbyte
Digital nätverksdag

Välkommen till en dag då Elizabeth med humor och inspiration presenterar grunderna i feedback. Hon berättar om fallgropar och vanliga misstag, liksom lyckträffar och smarta tips som kan få dig och din grupp att utvecklas långt utöver det förväntade.

Törsten efter återkoppling
Ända sedan människans begynnelse när vi endast överlevde om vi tillhörde flocken har vi haft ett livsviktigt behov av bekräftelse, tillhörighet och att bli sedda. Det är ett behov som följer oss genom hela livet, som barn ganska påtagligt och sedan vidare i vuxen ålder. Vi försöker hantera törsten efter återkoppling, kvitto på att vi betyder någonting, att vi finns.

Människor växer av feedback
Om vi visste hur mycket feedback betyder för motivationen och i nästa steg prestationen, skulle det stå längre upp på dagordningen. I Sverige är vi ofta rädda för att ge feedback i vår strävan att inte göra våra medmänniskor upprörda eller ledsna, orsaka dålig stämning eller konflikter. I själva verket är all feedback en önskan att fortsätta relationen och samarbetet, men göra några förbättringar eller förändringar för framtiden. Hur kan det vara dåligt?

Människor växer av feedback, ändå råder brist i kunskap hur man ger feedback, och hur man tar emot. Företag växer av att medarbetarna får feedback: de mest lönsamma företagen ger 20% mer feedback än de minst lönsamma. Så vad väntar du på?

Kontaktpersoner


Anna Henning, Medlemsansvarig Kundservicechefer Stockholm

E-postLinkedIn

073-693 89 46

 

Jennifer Häll, Medlemsansvarig Ekonomichefer Göteborg

073-707 07 89

Inte medlem?

Kontakta Anna för mer info om gruppen och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad