1 december 2022

Antikorruption – vår tids viktigaste hållbarhetsfråga

Hållbarhet

Plats: Peter Myndes backe 12, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

Välkommen till viktig dag med Hayaat Ibrahim som är generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor

Tid och plats
Torsdag 1 december                                                                      

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Chefsnätverket Close, Peter Myndes Backe 12, Stockholm


Ett aktivt antikorruptionsarbete är en förutsättning för hållbart företagande
Under de senaste åren har det skett ett skifte från att organisationer förväntas agera först när en incident inträffat, till att arbeta förebyggande för att förhindra korruption och andra oegentligheter. De allt högre kraven på organisationer att arbeta förebyggande mot mutor och korruption är inte bara ett resultat av strängare nationella och internationella mutbrottslagstiftningar, men även av ökade förväntningar från kunder, aktieägare, investerare och medarbetare. Ett aktivt antikorruptionsarbete är idag såväl en förutsättning för hållbart företagande som en förtroendefråga.

Hur kommer du vidare med dessa frågor?
Hayaats erfarenheter kan hjälpa dig stärka antikorruptionsarbetet på ditt företag och därmed även ert hållbarhetsarbete. Under sin föreläsning förklarar hon och ger tips på hur du kan komma vidare med dessa frågor på ditt företag. Vi kommer bland annat att gå igenom hur ett konkret förebyggande antikorruptionsarbete (compliance-program) kan se ut i praktiken, men även hur korruptionsfrågan förhåller sig till Agenda 2030 och de nya lagkraven avseende human rights due diligence

Du får med dig

  • Kunskap om vad begreppet korruption och antikorruption egentligen innebär
  • Exempel på hur korruption ser ut i Sverige och omvärlden
  • En överblick av typiska korruptionsrisker
  • Insikt i vad som bör ingå i ett aktivt förebyggande antikorruptionsarbete
  • En djupare förståelse för hur antikorruption förhåller sig till Agenda 2030 och human rights due diligence
  • Fallgropar att undvika

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.

Välkommen!

 

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

Made by Webbfabriken.com