15 november 2022

Antikorruption vid inköp och offentlig upphandling

Inköp

Plats: Peter Myndes backe 12, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

VÄLKOMMEN TILL VIKTIG DAG MED HAYAAT IBRAHIM SOM ÄR GENERALSEKRETERARE VID INSTITUTET MOT MUTOR

Tid och plats
Tisdag 15 november                                                                 

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Chefsnätverket Close, Peter Myndes backe 12, Stockholm


Nycklar till ett aktivt antikorruptionsarbete

I affärer (beställning, inköp, offentliga upphandlingar) som omsätter stora ekonomiska belopp finns stora ekonomiska intressen. Det är viktigt att vara på sin vakt, såväl för den säljande parten som för den part som bedriver offentlig upphandling eller ansvarar för inköp. Den person som upphandlar eller köper in varor eller tjänster är särskilt utsatt för olika former av erbjudanden som ett sätt att påverka utfallet av processen och riskerar därför göra sig skyldig till bland annat tagande av muta.

Men korruptionsbegreppet är mycket bredare och innefattar även intressekonflikt, jäv och nepotism. Ett aktivt antikorruptionsarbete innefattar samtliga dessa delar. Idag ställs det höga krav på organisationer att förebygga korruption vid offentlig upphandling och inköp, vilket bland annat innebär att kunna identifiera riskmoment, förebygga dessa risker och kunna upptäcka samt hantera varningssignaler.

Hur kommer du vidare med dessa frågor?
Hayaats erfarenheter kan hjälpa dig stärka antikorruptionsarbetet vid inköp och offentlig upphandling och därmed även ert hållbarhetsarbete. Under sin föreläsning förklarar hon och ger tips på hur du kan komma vidare med dessa frågor på ditt företag. Vi kommer bland annat att gå igenom hur man konkret kan motverka korruption i inköps- och upphandlingsprocesser, tillämpliga lagstiftningar, men även hur du ska agera om något riskerar att gå fel.

Du får med dig:

  • Kunskap om vad begreppet korruption och antikorruption egentligen innebär
  • Exempel på hur korruption ser ut i Sverige och omvärlden
  • En överblick av typiska korruptionsrisker vid inköp och offentlig upphandling
  • En djupare förståelse för mutbrottslagstiftning, uteslutningsgrunder och självsanering
  • Insikt i såväl svagheter i processer som rutiner för att upptäcka korruption i inköp och vid offentlig upphandling
  • Fallgropar att undvika

Nätverkande
Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.

Välkommen!

 

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad