28 april 2021

Undvik förtroendekriser i ett allt tuffare medieklimat

Kommunikations-chefer

Plats: Götgatan 14, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:00 - 14:00

Välkommen till nätverksdagen 28 april med Jeanette Fors-Andrée


Tid och plats:

Onsdag 28 april

08.00 – 08.30 Frukost & mingel
08.30 – 14.00 Föreläsning, nätverkande & mingel
Du har även möjlighet att delta på ett rundabordssamtal med dagens föreläsare mellan 14.30 – 16.00.

VY, Götgatan 14, Stockholm

De senaste åren har präglats av flera kriser av omfattande karaktär. Aldrig tidigare har organisationens förtroendekapital och rykte varit så sköra. Den granskande journalistiken blir allt intensivare, medieklimatet blir allt hårdare och kritik i sociala medier kan snabbt få oproportionerliga konsekvenser. Samtidigt ställer kunder högre krav på transparens och korrekt agerande.

Den här dagen ger konkreta verktyg för att undvika förtroendekriser och de vanligaste tabbarna, metoder för att hantera den allt tuffare mediedramaturgin och beskriver hur du äger din egen berättelse även i de mest kritiska situationerna.

Det här får du med dig:

  • Krishanteringens grunder och framgångsfaktorer
  • Medielogik och mediedramaturgi – så jobbar journalister
  • Så gör du när drevet går – praktisk krishantering
  • Sociala medier kontra traditionella medier – var uppstår mest skada?
  • Så äger du din egen berättelse i ett allt tuffare medieklimat
  • Byggstenarna i det förebyggande krisarbetet

 

KONTAKTPERSON

Kicki Forsberg, Medlemsansvarig

070-877 16 30

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad