7 februari 2024

Inköp spelar en central roll i din organisations hållbarhetspåverkan

Inköp

Plats: Peter Myndes backe 12, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

En nätverksdag med Joakim Lundgren om de nya hållbarhetsreglerna och inköps avgörande roll

 

Tid och plats
Onsdag 7 februari                                                                   

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Di Close, Peter Myndes Backe 12, Stockholm


Högre krav

Kommande hållbarhetslagar och regler ställer högre krav på företags förmåga att redovisa aktiviteter som ger reella resultat för såväl miljömässig hållbarhet som social hållbarhet och etisk affärsmässighet. De är utformade så att aktiviteter som inte medför ett mätbart resultat eller som på ytan ser bra ut men som inte resulterat i något, kan, eller får inte, rapporteras eller antas som ett hållbart initiativ.

För att lyckas med hållbarhetsinitiativen behöver företag utöka sitt samarbete med sina leverantörer. I och med detta så kommer inköp ha en avgörande roll. Detta då det är just inköp som genom leverantörerna kan hantera och påverka, i snitt, 80% av företagens hållbarhetspåverkan.

Du får

  • Djupare insikter om kommande direktiv, regler och lagar.
  • Insikter om hur du och ditt företag kan förbereda er på bästa sätt.
  • Vilka nya möjligheter ger reglerna för ditt företag?
  • Hur kan du öka samarbetet med dina leverantörer ytterligare?

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.

Välkommen!

 

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Di Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

Security by Webbfabriken.com