26 november 2020

Ledarskap i en digital värld – vad krävs av dig som ledare?

HR-chefer

Plats: STREAM. Tid: Kl 8:00 - 12:30

Välkommen till en digital nätverksdag 26 november om ledarskap i en digital värld med Johan Eriksson.


Tid och Plats

08.00 – 12.30 Presentation, föreläsning och erfarenhetsutbyte
Digital nätverksdag

Johan arbetar idag som Head of Specialists på Google där han leder specialisterna inom digitalisering, från automation till datahantering och User Experience. Under sin föreläsning går Johan igenom dels vad som driver förändring från ett digitalt perspektiv och vilka möjligheter och utmaningar det för med sig, och dels tre principer vi som ledare kan arbeta efter utifrån detta. Du kommer att få lära dig mer om maskininlärning, data-driven HR, innovationsprocesser, metoder för lärande organisationer och mycket annat. Med dig får du dels ett mentalt ramverk för att tänka kring detta, fyllt av konkreta verktyg och exempel som du kan börja använda redan samma dag.

Välkommen!

Lotta Peterson, Medlemsansvarig HR-chefer Göteborg

070-620 31 54

 

 

Patrik Fredriksson, Medlemsansvarig HR-chefer Stockholm

070-467 89 00

 

 

Elin Bergh, Medlemsansvarig HR-chefer Malmö

072-395 04 68