14 maj 2024

Ledarskap för hållbar transformation

Hållbarhet

Plats: Peter Myndes backe 12, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

Välkommen till en nätverksdag med Johan Holmén som är doktor i Fysisk Resursteori från Chalmers och expert inom hållbar systemomställning


Tid och plats:
Tisdag 14 maj                             

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Di Close, Peter Myndes backe 12, Stockholm


vilka krav ställer hållbarhetsutmaningarna på våra verksamheter?
Vår värld genomgår idag transformativa förändringar till följd av socio-ekonomiska utvecklingar och snabba teknologiska framsteg i mötet med kritiska miljö- och hållbarhetsutmaningar. Omställningen förändrar i grunden de strukturer och samhällssystem vi ofta tar för givna, inom exempelvis energi, transport, mat-jordbruk och hälsa-sjukvård. En knäckfråga är om vi lyckas vägleda och accelerera de förändringar som redan pågår i en hållbar och önskvärd riktning, eller om vi under lång tid kommer behöva handskas med de negativa konsekvenserna av att inte lyckas.

  • Vilka krav ställer globala hållbarhetsutmaningar på våra verksamheter och samhällssystem?
  • Hur navigera positiv förändring i en komplex värld där framtiden är osäker?
  • Hur kan man stärka sin position och förmåga att gå som vinnare ur omställningen?
  • Vilket ledarskap behövs?

Johan besitter djup forskningsbaserad kunskap och praktisk erfarenhet från arbete med olika typer av organisationer och sammanhang som upplever ett starkt förändrings- och utvecklingsbehov, där nuvarande strukturer och arbetssätt inte räcker hela vägen fram för att hantera de utmaningar man står inför eller ambitioner man har för framtiden.

Hur kan vi ta oss an omställningen på ett proaktivt sätt?
Omställningen riskerar slå undan benen på de verksamheter som inte hänger med – och de som aktivt är med och formar den framtid vi alla gynnas av har mycket att vinna. För att arbeta proaktivt med hållbar omställning blir frågor om systemledarskap, transformativt lärande, manöverutrymme och gränsöverskridande samverkan för systeminnovation ofta centrala.

Utöver vetenskapliga publikationer och bokkapitel på ämnet har Johan även medförfattat en rapport för SKR om medskapande omställningsarbete och backcastingexpeditioner för Agenda 2030. Texten delar på ett lättillgängligt sätt övergripande ramverk, metoder och verktyg för hur verksamheter som står inför komplexa utmaningar och förändringsbehov kan ta sig an omställningen på ett proaktivt, strategiskt och ansvarsfullt sätt för att säkra framtida relevans och legitimitet.

Under sin föreläsning/workshop tar Johan upp

  • Hållbar systemomställning och komplexa samhällsutmaningar: Omvärldsspaning med fokus på navigering, lärande och ledarskap
  • Hur som verksamhet gå som vinnare ur omställningen: Strategi, organisering och transformativt arbete i linje med Agenda 2030
  • Action: Självledarskap, reflexivitet och manöverutrymme för hållbar systemförändring

Nätverkande
Under dagen finns finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning men också för att få tips och råd kring dina aktuella utmaningar samt få använda din erfarenhet och kunskap för att stötta dina kollegor i gruppen.

Välkommen!

 

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om gruppen och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

Security by Webbfabriken.com