15 september 2023

Kommunikation som strategisk värdeskapare

Kommunikation

Plats: Peter Myndes backe, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

Välkommen till en nätverksdag med Joséphine Edwall Björklund om hur kommunikation går från stödfunktion till värdeskapare

Tid och plats

Fredag 15 september                                                                                                                 

08.30 – 08.30 Frukost & mingel
08.30 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Di Close, Peter Myndes backe 12, Stockholm


Bygg ett övertygande varumärke som företagsledare och ansvarsfull samhällsmedborgare
I ett allt mer komplext och aktivistiskt multiintressentuniversum, betyder ett företags varumärke allt mer. Kommunikatörer har mer och mer axlat rollen som förändringsagenter som följer med pågående utveckling. Många yttre förändringar som COVID-19, sociala orättvisor, världspolitiska händelser samt aktivism bland olika intressegrupper med mera, skapar nya tillfällen och utmaningar för kommunikatörer.

Under Joséphines föreläsning kommer du att få insikt i hur strategisk kommunikation är avgörande för alla organisationer för att få ut rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Du kommer också få insikt om hur viktigt det är för en stark ledare inom kommunikation att äga sitt varumärke i relationen gentemot alla intressenter.  

Du får med dig

  • Kommunikationens nya roll som förändringsskapare
  • Hur man ompositionerar ett framgångsrikt globalt varumärke
  • Att definiera tydliga mål och en bra strategi som säkerställer att alla intressenter är med
  • Konsten att balansera proaktivt varumärkesbyggande och skyddandet av varumärket
  • Implementera ett varumärkessyfte inom alla delar av organisationen
  • Förändra kommunikation till att bli smidig, multidisciplinär och insiktsdriven
  • Att, som ledare, handla efter ditt varumärkesansvar inom näringslivet och i samhället i stort
  • Lärdomar och framgångsfaktorer om hur man blir en strategisk förändringskommunikatör

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.

 

Välkommen!

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com