17 mars 2020

Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team

Kundservice-chefer

Plats: Götgatan 14, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Välkommen till en inspirerande nätverksdag om samarbete 17 mars med Kundservicechefsgrupp 1!

 

Tid och Plats:

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 16.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

VY, Götgatan 14, Stockholm

Enligt dagens föreläsare Katarina Blom blir arbetsuppgifterna i ett globaliserat och uppkopplat samhälle allt mer komplexa, något som är svårt för enskilda individer att möta. Vi behöver alltså samarbeta.

2009 fick Nationalekonomen Elinor Ostrom ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sina upptäckter om vad som gör att samarbete håller över hundratals år. Dessa principer har Katarina och hennes medförfattare i boken “Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team” kompletterat med över hundra psykologiska studier och svensk arbetsmiljöforskning.

Resultatet är ett vetenskapligt grundat ramverk för hur man skapar hållbara och framgångsrika team, grupper och organisationer. Katarinas föreläsningen bygger på boken och ger dig en översikt av de åtta principerna samt konkreta övningar för att skrida till verket. Här kan du läsa mer om de åtta principerna.

KONTAKTPERSON

Malin Löwenhoff, Medlemsansvarig

070-147 93 03

 

Inte medlem?

Kontakta Malin för mer info om gruppen och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad