7 november 2019

Cyberkrigföring och påverkansoperationer

IT-chefer och CIO:s

Plats: Malmöhusvägen 1, Malmö, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Välkommen till nätverksdagen den 7 november med Kim Elman!

Plats: High Court, Malmöhusvägen 1, Malmö

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 16.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

Att förstå hur cyberoperationer och påverkanskampanjer samspelar och växelverkar blir allt viktigare för såväl företag som stater, och är något som uppmärksammats mycket på senare tid inte minst i anslutning till valpåverkan i olika delar av världen. Men enligt dagens föreläsare Kim Elman finns det all anledning för andra än stater att förstå de risker detta medför och förutse hur den egna organisationen kan bli direkt eller indirekt utsatt.

Under nätverksdagen kommer du att tillsammans med dina kollegor få utforska:

  • Grunderna i informations- och påverkansoperationer. Vilka är de psykologiska mekanismer som utnyttjas och hur går en hotaktör tillväga? Vad har egentligen moderna påverkanskampanjer gemensamt med uråldriga sekter?
  • Trender och tillvägagångssätt i cyberhot-landskapet. Vilka är de olika hotaktörerna, vad motiverar dem och hur går de tillväga? Hur kan framväxande teknologier komma att förändra angreppssätten och hur anpassar vi försvaret?
  • Skärningspunkten Cyber-Påverkan-Målgrupp. Vem är du i en angripares ögon? Vilka tillgångar har du som är värdefulla för en hotaktör och hur får de lättast tag på eller påverkar dessa? Hur kan du användas som en bricka i ett större spel?

Fakta, fallstudier och diskussioner avlöser varandra under dagen för att göra materialet så relevant som möjligt för dig och din verksamhet. Målsättningen är att du ska kunna ta med dig insikter och verktyg som du direkt kan omsätta i ditt arbete.

Hör Kim Elman berätta om sin kommande föreläsning:

 

 

KONTAKTPERSON

Elin Bergh, Medlemsansvarig

072-395 04 68

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

 

WF