17 november 2022

Affärer, maktspel och ansvar…

VD

Plats: High Court, Malmöhusvägen, Malmö, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

…hur medmänsklighet och värderingar vinner i längden
Välkommen till en nätverksdag med Leif Östling som delar med sig av sina erfarenheter från det svenska näringslivets översta topp

Tid och plats:
Torsdag 17 november                                                       

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

High Court, Malmöhusvägen 1, Malmö


Få en inblick i det svenska näringslivets kärna
Under sin föreläsning berättar Leif Östling om förhållandena i det svenska näringslivets innersta kärna; om affärer, makt, spel och ansvar. Han betonar även hur medmänsklighet och värderingar alltid vinner i längden. Du får även lyssna till en skildring av hans tid som ordförande för Svenskt Näringsliv och resonemanget kring uttrycket: ”Vad fan får jag för pengarna?”.

Ta del av Leifs filosofi kring företagande
Under åren 1994 – 2012 var Leif Östling Scanias vd och lotsade då företaget fram till världens framgångsrikaste lastbilstillverkare. Det är få som känner till bakgrunden till de stora framgångarna som Scania hade, samt filosofin bakom företagandet och relationen till den långvarige ägaren Wallenberg. Med utgångspunkt från sin bok ”I backspegeln: min tid i Scania, Volkswagen och Wallenbergsfären” berättar Leif om maktspelet och motsättningarna inom Wallenbergsfären när Volvo försökte ta över Scania, Volkswagens långvariga relation till företaget, och hur allt ställdes på sin spets, gång efter annan.

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning men också för att få tips och råd kring dina aktuella utmaningar samt få använda din erfarenhet och kunskap för att stötta dina kollegor i gruppen.

Välkommen till en intressant dag om ledarskap och vikten av starka värderingar!

 

KONTAKTPERSON

Elin Bergh, Medlemsansvarig

072-395 04 68

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad