14 november 2024

Som inköpschef, vilket ansvar har jag för hållbarhet?

Inköp

Plats: Peter Myndes backe 12, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

En nätverksdag med Lina Åström och Miranda Nanhed om att ta sig an utmaningarna men även se möjligheterna

 

Tid och plats
Torsdag 14 november                                                                   

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Di Close, Peter Myndes Backe 12, Stockholm


Balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter

Stadiums vision är att aktivera världen – och precis som vi människor behöver vara i balans måste även vår miljö vara det. Ledstjärnan för all vår verksamhet är att det ska råda balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Med den utgångspunkten har vi på inköp ett stort ansvar för att Stadium långsiktigt ska kunna fortsätta aktivera världen!

Ska vi fortsätta att långsiktigt vara starka som företag behöver vi driva våra verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv
Mer än 80% av utsläppen inom textilindustrin kommer från tillverkning av vårt sortiment. För att nå våra mål krävs inte bara involvering utan också ett ägarskap från inköp. På inköp sätter vi hållbarhet högt på agendan där vi, tillsammans med våra partners och producenter, aktivt arbetar för att möta dessa utmaningar och steg för steg integrerar hållbarhet i affären. Vi ser också möjligheter med arbetet vi driver – möjligheter till nya affärer, ökade samarbeten och att vi kan göra skillnad!

Olika branscher, organisationer och affärsmodeller har olika påverkan på vårt samhälle, miljö och ekosystem. Det gör också att vi behöver ta oss an hållbarhet på lite olika sätt. Men en sak som är tydlig – företagsledning och styrelse kommer att ha ett långtgående ansvar för verksamhetens påverkan på miljö och samhälle framåt, vilket gör hållbarhet till en kritisk affärsfråga.

På Stadium har vi trots de utmaningar som rått de senaste åren lyckats bidra till positiv utveckling för både människa och miljö. Med det sagt så är vi medvetna om att vi fortfarande har mycket arbete kvar för att uppnå våra uppsatta mål, men vi är på väg.

LIna och Miranda tar upp

  • Vikten av en strategi – att hitta drivkraften framåt
  • Hur Stadium och inköp har integrerat hållbarhet i affären
  • Hur Stadium arbetar med värdekedjan – både med globala brands och våra egna
  • Vilka affärsmöjligheter som hållbarhetsarbetet bidragit med
  • Vikten av samarbete i branschen för att uppnå resultat

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.

Välkommen!

 

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Di Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

Security by Webbfabriken.com