4 maj 2022

Från strategi till genomförande – nå målen med din hållbarhetsstrategi

Hållbarhet

Plats: Götgatan 14, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:00 - 16:00

Välkommen till nätverksdagen 4 maj med Malin Ljung Eiborn


Tid och plats:

Onsdag 4 maj                                                                                 

08.00 – 08.30 Frukost & mingel
08.30 – 16.00 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

VY, Götgatan 14, 4 tr. Stockholm

skapa momentum så att målen nås
Tänk dig att du har satt en riktigt bra strategi på plats. Den är förankrad, långsiktig, ambitiös och du känner att riktningen är tydlig. Men sedan händer inget. Eller i alla fall inte så mycket. Vad gör du? Hur kan du och ledningsgruppen skapa momentum och förändringsdriv i hela företaget – så att målen kan nås?

Engagemang är en viktig nyckel
Vi vet alla hur viktigt det är för medarbetare att känna engagemang och delaktighet i syftet med företaget och affären. Med ett stort engagemang kommer ökad motivation, vilja att delta i förändring, se syftet med utveckling och också att vilja bidra själv till bestående förändring för en hållbar framtid. Att kunna överföra engagemang till en stor bredd av medarbetare är alltså inte bara bra för den enskildes välmående och motivation, det är också en avgörande nyckel för att nå målen i en ambitiös hållbarhetsstrategi.

Under nätverksdagen kommer vi att gräva djupare både i syfte och drivkrafter för ett ökat medarbetarengagemang i hållbarhetsarbetet och titta närmare på exempel, strategier och praktiska idéer för att lyckas gå från ord till handling.

Välkommen!

 

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad