28 augusti 2024

Nutidsanpassa din organisation

Kundservice

Plats: Di Close-Chefsnätverket, Peter Myndes backe, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

En nätverksdag med Marcus Majewski om ledarskap och kommunikation i dagens snabba affärsklimat

Tid och plats: 

Onsdag 28 augusti                                                                              

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Di Close, Peter Myndes backe 12,  Stockholm


Hur hittar man sin edge?
I dagens klimat där det haglar kopior och monopol i olika verksamheter som  är väldigt temporära, är bolagen i världen “tillbaka” vid att konstant söka efter sin edge… Vad skiljer dem åt, vad kommunicerar man, varför är vi berättigade till folks uppmärksamhet och inte minst deras pengar? Hur vi än vänder och vrider på det är ensam inte starkast, så låt oss bli smarta ihop.

Men ingen utveckling, förnyelse eller förändring händer om du inte anpassar din organisation. Marcus berättar hur du skapar en kultur som ger insikter, och få dig själv och dina kollegor att öka prestationen genom eget ansvarstagande och egen drivkraft. Det leder till ökad effektivitet och bättre relationer mellan alla i bolaget.

Kort sagt visar Marcus hur man blir en mer kompetent och omtyckt kollega samtidigt som bolaget frodas, hållbart!

Marcus tar upp

  • Att leda i dagens affärsklimat och vikten av förtroende.
  • Våra anställda är inte en kostnad (personalkostnad) de är den tillgång som skiljer oss åt. Men tillgången behöver stimuleras för att agera och utvecklas.
  • Kommunikation till kunderna är det första bemötandet. Det har vi vetat länge men kommer vi ihåg det?

Du får med dig

  • Tankar på vad som skapar ett samtida ledarskap. Konkreta ”bilder” av hur man kan tänka och agera.
  • Hur vi bäst nyttjar vår (förmodligen) största tillgång och varför denna tillgång vill bli nyttjad.
  • Att driva kommunikation på kundernas villkor 2023… Eller vill vi det?

Efter att ha ägnat större delen av sitt verksamma liv att producera upplevelser vet Marcus Majewski vad du behöver göra för att skapa en attraktiv destination eller om du helt enkelt behöver nutidsanpassa din idé och/eller organisation. Välkommen!

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.

 

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om gruppen och Di Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

Security by Webbfabriken.com