1 februari 2022

Ta ditt sociala hållbarhetsarbete till nästa nivå

Hållbarhet

Plats: Peter Myndes backe, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

Välkommen till en insiktsresa med Mary Juusela om hur du får ägare, medarbetare och kunder att delta i ditt företags hållbarhetsarbete, samtidigt som ni skapar en lönsam och rolig arbetsplats


Tid och plats:

Tisdag 1 februari                                                     

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

VY, Peter Myndes backe 12, Stockholm

Om du önskar kan du välja att delta på träffen digitalt

En världsunik studie
Under tio år utförde Mary Juusela en världsunik studie i social exkludering och psykisk ohälsa i Sverige. Resultatet fick henne att sluta arbeta på̊ den afrikanska kontinenten där hon tidigare arbetat med internationellt hållbarhetsarbete, och komma tillbaka till Sverige.

Hon började arbeta med social utveckling genom att stärka upp en av vår tids största utmaningar – det bristande ledarskapet hemma vid köksbordet som leder till socialt utanförskap, hopplöshet, kriminalitet och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

Vi måste börja med att gräva där vi står. Varför ska jag verka på andra sidan jorden när vi har barn och unga som kämpar i motvind hemma i bostadsområdet? 

Utveckla hållbarhetsarbetet och kulturen på ditt företag
Marys insikter kan hjälpa dig att stärka hållbarhetsarbetet på ditt företag. I dag har hennes företag Lika Olika, partnerskap med storbolag genom en kommersiell affärsmodell som såväl stärker företagens hållbarhetsarbete, marknadsföring och företagskultur. Under sin föreläsning berättar hon och ger tips på hur du gör för att komma vidare med dessa frågor på ditt företag.

Du får med dig

  • Lärdom om varför kommersiellt hållbarhetsarbete är en avgörande nyckel för lönsamhet
  • Kunskap om hur du involverar företagets ledning, anställda och kunder i hållbarhetsarbetet
  • Exempel på hur du kan öka kvalitetssäkringen av projekt när du inte är på̊ plats
  • En djupare förståelse och verktyg för hur du ska välja pålitliga och professionella samarbetspartners eller eldsjälar för att nå hållbarhetsmålen
  • Spännande insikter i hur du gör får att nå en reell positiv påverkan såväl internationellt som nationellt.

Nätverkande

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.

Välkommen!

 

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad