2 december 2021

Empatiskt ledarskap…

Fokus Ledarskap

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen, Göteborg, Sverige. Tid: Kl 8:00 - 16:00

…EN AVGÖRANDE NYCKEL FÖR INVOLVERANDE LÖNSAMHET!

Välkommen till en nätverksdag och insiktsresa med Mary Juusela om hur du tar ditt bolag till en ny nivå!

Tid och plats

Torsdag 2 december        

08.00 – 08.30 Frukost & mingel
08.30 – 16.00 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Det är dags att gå från att vara bättre ÄN, till att bli bättre FÖR
Under flera år så har begrepp som organisationskultur, agilt ledarskap, innovation och självledarskap varit givna nycklar för lönsamhet, men få organisationer har lyckats bemästra kraften och potentialen som finns i att bygga fungerande team och självdrivande medarbetare. Få organisationer jobbar så agilt som är önskvärt och allt för få nyttjar innovationskraften som kommer inifrån organisationen.

Varför? Jo, för att vi:

  • har byggt in ett skevt förhållningssätt av att tänka JAG istället för VI
  • applicerar toppstyrning samtidigt som vi önskar engagemang underifrån
  • har byggt in strukturer som inte välkomnar nytänkande
  • ofta har en osynlig mobbingkultur istället för stärkande medarbetarkultur

Varför är denna insikt avgörande viktigt och vad kommer du att få med dig?

Att levandegöra värderingar är att bygga lönsamma värden.

Omkring 87 procent av anställda världen över känner sig motarbetade, kränkta eller förbisedda och går till jobbet utan att känna mening.

Du får: En grundläggande insikt i varför vi gör som vi gör och vad vi bör göra för att bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.

Tyst hat, favorisering, skratt bakom ryggen, ögonrullningar och suckar ökar. Forskning visar att negativa beteenden som härskartekniker, lågt civilkurage och dåligt bemötande tydligt reducerar en individs IQ, vilket direkt påverkar potential och lönsamhet.

Du får: Kunskap i hur du stärker din och andras självledarskap och självkänsla; hur du identifierar osunda maktstrukturer som äter företagets potential och varför empati och medmänsklighet är direkt kopplat till företagets lönsamhet.

Människor är inte robotar och lönsamhet är inte en enmansprodukt. Det mesta internt och externt handlar om mänskliga relationer och hur väl vi bemästrar dessa till vår fördel. För att höja potentialen hos fler, se bortom olikheterna och bygga gemenskap och trygghet krävs den sociala kompetensen empati. Empatin har dock sjunkit med 40 procent de senaste 30 åren (University of Columbia).

Du får: Verktyg för att förstå, öka och levandegöra empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt, och du blir kittlad i affärspotentialen kring en innovationskultur sprungen ur medmänsklighet och sunt förnuft.

 

Kontaktperson

Ena Begovic, Nätverksledare

073-388 05 91

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad