2 februari 2021

Dödssynda för klimatets skull

Miljö- och Hållbarhets- chefer

Plats: Digitalt. Tid: Kl 8:00 - 12:30

Välkommen till en digital nätverksdag 2 februari med Mattias Goldmann!


Tid och plats:

Tisdag 2 februari

08.00 – 12.30 Presentation, föreläsning och erfarenhetsutbyte
Digital nätverksdag

Genom åren har vi försökt att hejda klimatförändringarna och förbättra hållbarheten genom att bete oss dygdigt, tänka på framtida generationer och andra arters väl. Det har inte fungerat.

Mattias Goldmann, vänder på begreppen. Han berättar med utgångspunkt från sin bok ”De Sju Dödssynderna och hur vi räddar klimatet genom att begå dem alla”, att vi måste appellera till girighet, lättja, avund, lusta, högmod, frosseri och vrede för att få en tillräckligt snabb omställning.

Mattias föreläsning blir också en bikt av alla gånger han själv agerat fullständigt fel i klimatfrågan, och hur mycket värdefull tid vi tappat på det. Nätverksdagen innehåller även ett rejält interaktivt pass där alla deltagare uppmanas att dödssynda – för klimatets skull, men också för egen vinning.

UR INNEHÅLLET:

  • Hur akut är klimatläget?
  • Vad gäller: Parisavtalet, EU:s klimatpakt och svensk klimatlagstiftning
  • Dödssynd för dödssynd: Så gagnar de klimatet
  • Vad avgör om man tar klimatledarskap
  • Från inspiration till verkstad: Vad behöver göras för att klara klimatmålen?
  • Andra hållbarhetsmål: Hur samvarierar de med klimat – och vad gör vi när de krockar?

 

KONTAKTPERSON

Kicki Forsberg, Medlemsansvarig

070-877 16 30

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad