25 mars 2021

Inspirationsföreläsning: Nollvision ger ökad konkurrenskraft

Alla grupper

Plats: digital. Tid: Kl 8:00 - 9:30

Välkommen till en streamad föreläsning med Mikael Rehnberg 25 mars om sambandet mellan ökad konkurrenskraft och investeringar i arbetsmiljö

 

Tid och plats:

Torsdag 25 mars
08.30-09.30 Streamad föreläsning

Digital föreläsning

Mikael Rehnberg som är arbetsmiljöexpert och utbildare tydliggör under sin föreläsning sambandet mellan ökad konkurrenskraft och investeringar i bättre arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Med konkreta och inspirerande exempel visar Mikael på hur vi idag faktiskt kan mäta och synliggöra samband mellan arbetsmiljö och produktivitet och konkurrenskraft som vi tidigare kanske inte sett så tydligt. Ofta tenderar vi att mäta och räkna på det som finns i systemen. Detta styr i sin tur både tankar och beteenden och kan leda till att man missar den ”osynliga kostnadselefanten i rummet”; att de största kostnaderna för ohälsa i en organisation inte är sjukskrivningar utan produktionsbortfall till följda av ohälsonärvaro.

Vikten av socialt kapital
Här är budskapet tydligt: Ett gram förebyggande är värt ett ton rehabilitering ur såväl ett humant som ett arbetshälsoekonomiskt perspektiv. Det finns därför en stor och delvis outnyttjad ekonomisk potential i att upparbeta ännu tidigare varningssystem för exempelvis stressrelaterad ohälsa i företag och organisationer. Vi bör ur ett lagmässigt, humant och ekonomiskt perspektiv alltså inte bara exempelvis förebygga långvarigt höga utan även medelhöga stressnivåer hos medarbetare och chefer genom system för tidiga varningssignaler. Centralt i detta förebyggande och hälsofrämjande arbete är företags och organisationers s.k. sociala kapital.

Socialt kapital kan beskrivas som ett förhållningssätt och en kultur, som odlas fram genom att stärka relationerna på arbetsplatsen, mellan både ledare och medarbetare inom den enskilda avdelningen och hela organisationen. Socialt kapital är en central faktor och bör ses som ett ”huvudnyckeltal” som hänger ihop med en mängd andra nyckelfaktorer som har direkt betydelse för både hälsa, säkerhet, drift och effektivitet.

Övrig information:

Inbjudan skickas 19 feb 11.30 till våra medlemmar. Streamen är helt kostnadsfri för dig som medlem i Close och du får även bjuda med dig två gäster eller skicka tre gäster i ditt ställe.

 


KONTAKTPERSON

Jesper Claesson, ansvarig frukostar och kvällsevent

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad