5 mars 2025

Hållbarhet – att ta sig an utmaningarna men se möjligheterna!

Hållbarhet

Plats: Peter Myndes backe 12, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

En nätverksdag om hållbarhetsarbetet hos stadium med Lina åström och miranda nanhed


Tid och plats:
Onsdag 5 mars                             

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Di Close, Peter Myndes backe 12, Stockholm


Balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter
På Stadium brinner vi för rörelse, i stort som smått. Vår vision är att aktivera världen – och precis som vi människor behöver vara i balans måste även vår miljö vara det. Ledstjärnan för all vår verksamhet, även i vår värdekedja, är att det ska råda balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Med den utgångspunkten kan vi långsiktigt sätta världen i rörelse!

Ska vi fortsätta att långsiktigt vara starka som företag behöver vi driva våra verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv
Trots de utmaningar som rått det senaste året har vi lyckats bidra till positiv utveckling för både människa och miljö. Med det sagt så är vi medvetna om att vi fortfarande har mycket arbete kvar för att uppnå våra uppsatta mål, men vi är på väg. Vi har utmaningar med tillgång till korrekt ESG-data och utmaningar med att säkra spårbarhet genom hela värdekedjan, vi behöver hantera nya frågeställningar som sträcker sig tvärfunktionellt över koncernen, vi och branschen i stort saknar erfarenhet för hur omställningen ska gå till. Det är kort sagt komplext.

Därtill ser vi hur landskapet för hållbarhet förändras i och med den delvis påbörjade implementeringen av de flertalet EU-direktiv inom ramen för hållbarhet som tillkommit under den senaste tiden. Att hållbarhet går mot ökad transparens och med högre kravställning ser vi som positivt. Vi har påbörjat arbetet med anpassning mot kommande lagkrav på strategisk, taktisk och operativ nivå. Vi sätter hållbarhet högt på agendan där vi, tillsammans med våra partners, leverantörer och i våra samarbeten, aktivt arbetar för att möta dessa utmaningar (eller som vi försöker se det som; möjligheter).

Miranda och Lina tar upp:

  • Hur Stadium har integrerat hållbarhet i organisationen
  • Hur Stadium arbetar med sin värdekedja, både med egen produktion samt externa varumärken
  • Vilka affärsmöjligheter har hållbarhetsarbetet bidragit till hittills och vad ser vi framåt
  • Vikten av en strategi – drivkraften framåt

Nätverkande
Under dagen finns finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning men också för att få tips och råd kring dina aktuella utmaningar samt få använda din erfarenhet och kunskap för att stötta dina kollegor i gruppen.

Välkommen!

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om gruppen och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

Security by Webbfabriken.com