20 november 2024

Bortom tekniken – cybersäkerhet med fokus på affärsverksamheten

IT och CIO:s

Plats: Peter Myndes backe, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

En nätverksdag med Patrick Andersson om hur du skapar en effektiv motståndskraft mot cyberhot i din organisation

Tid och plats:
Onsdag 20 november                                                            

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Di Close, Peter Myndes backe 12, Stockholm


Vikten av förberedelser och planering
Patrick Andersson är CISO på Nixu. Han var tidigare ansvarig för en informations- och cybersäkerhetsorganisation i en internationell koncern under 10 år. Via ett gediget nätverk med andra internationella företag noterade Patrick stora skillnader mellan de företag som planerade och hade förberett sig för att bli utsatta för en incident, och de som hamnade i media efter att ha blivit utsatta för faktiska attacker.

Få maximal effekt av dina säkerhetsåtgärder
Cybersäkerhet handlar inte bara om teknik och tekniska lösningar, utan måste från ett företagsperspektiv prioritera affärsverksamheten så den inte påverkas av kommande incidenter. Detta är viktigare än någonsin då vi nu står inför aldrig tidigare skådade nivåer av cyberhot, dels mot privata företag dels mot samhället i stort. Patrick kommer under nätverksdagen att dela med sig av erfarenheter och ge råd hur du kan säkerställa att din säkerhetsfunktion prioriterar åtgärder där de ger mest effekt.

Du lär dig:

  • Hur blir din organisation blir mer motståndskraftigt mot cyberincidenter?
  • Hur får du bäst effekt av dina säkerhetsinvesteringar?
  • Hur du prioriterar IT-säkerhetsinvesteringar och rapporterar till styrelsen av gjorda investeringars påverkan av risknivån.
  • Vad skiljer företag som planerar för en cyberincident från de som hamnar i media?

Välkommen till en viktig dag med en expert på området om hur du skyddar de affärskritiska delarna av din organisation på bästa sätt.

Nätverkande

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.

Välkommen!

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

Security by Webbfabriken.com