22 maj 2024

Följ med in i makroekonomins förunderliga värld

Ekonomi

Plats: Jacy’z Hotel & Resort, Drakegatan, Göteborg, Sverige. Tid: Kl 8:00 - 15:45

Välkommen till en intressant nätverksdag med företagsanalytikern Peter Malmqvist


Tid och plats:
Onsdag 22 maj                                            

08.00 – 09.00 Frukost och tid för att träffa dina nätverkskollegor – vi kommer få ta del av Jacy’z härliga frukostbuffé
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Jacy’z Hotel och Resort, Drakegatan 10, Göteborg


Varje dag sköljs vi över i media av makroekonomisk statistik. BNP-tillväxt, inflation och styrräntor är vanliga begrepp, liksom mer specialiserade faktorer som inköpschefernas index och konsumentförtroende. När prognoser om framtiden skall göras, framförallt i samband med framtagande av budgetar, kan många av dessa indikatorer ge ekonomichefen god hjälp och vägledning om framtiden. Det gäller bara att kunna plocka ut de faktorer som är mest värdefulla.

Följ med Peter in i makroekonomins förunderliga värld.
Peter delar under nätverksträffen med sig av sin långa erfarenhet från att ha använt makroekonomisk statistik för att prognostisera företags utveckling. Han kommer att visa vilka parametrar som, dels är viktiga på finansmarknaden, dels vilka faktorer som är mest behjälpliga vid prognoser inom olika näringslivssektorer. Peter kommer också att prata en del om problem med att mäta företagets resultat i förhållande till den makroekonomiska utvecklingen.

Efter att ha lyssnat på Peter kommer du ha insikt om

  • Vilka makroekonomiska parametrar som är vanligast för att spå den ekonomisk utvecklingen.
  • Hur makroekonomisk utveckling är behjälplig inom olika sektorer.
  • Problem med att jämföra företagets resultatutveckling med den makroekonomiska utvecklingen.

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.


Kontaktperson

Jennifer Häll, Regionsansvarig Göteborg

073-707 07 89

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com