10 mars 2021

Nå förändringsmålen…

Ekonomichefer

Plats: digital. Tid: Kl 8:00 - 12:30

…Genom att lära av misstag och skapa glädje och engagemang!

Välkommen till en digital nätverksdag 10 mars för ekonomichefsgrupp 2 med Pontus Bodelsson 


Tid

Onsdag 10 mars

08.00 – 12.30 Presentation, föreläsning och erfarenhetsutbyte
Digital nätverksdag

Dagens föreläsning
Erfarenhet är att känna igen misstagoch dagens föreläsare Pontus Bodelsson har begått många misstag under sina 23 år som vd på sex olika företag i förändring. Han bjuder under nätverksdagen på sina bästa misstag – och lärdomarna de ledde fram till. Underhållande och humoristiskt delar han med sig av egna exempel från verkligheten som ger insikterna trovärdighet.

Han diskuterar:

  • Hur kan vi effektivare nå våra förändringsmål?
  • Hur hjälper oss värderingar och organisationskultur att uppnå strategin?
  • Hur kan vi skapa positiv kraft ur våra misstag?

Betydelsen av engagemang
Förändring kräver mod och innebär utmaningar. Pontus ger ögonöppnare och handfasta råd. Han lyfter fram betydelsen av engagemang och hur vi tillsammans kan jobba för att öka entusiasmen. Meningsfullhet i all ära, men ändamålet är inte enda målet.

Föreläsningen/workshopen utgår från Pontus senaste bok ”Ledarskap för förändring – Mina 79 bästa misstag” samt från hans tidigare bok ”Management by Glädje”. Han använder verkliga händelser från sina 23 år som vd och belyser sina misstag som leder fram till praktiska principer för förändring. Det blir en lustfylld mix av egna erfarenheter från förändringsprocesser, ofta sprungna ur digitalisering och innovation, och klokskap från andra företagsledare, forskare och tänkare.

Välkommen!

 

Kontaktpersoner

Alicia Sandberg, Nätverkskoordinator

070-521 78 16

 

 

Patrik Fredriksson, Nätverksledare

070-467 89 00

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad