1 september 2022

Nudging – beslutsfattandets psykologi

Ekonomi

Plats: Hotel Pigalle, Södra Hamngatan, Göteborg, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

Välkommen till en spännande nätverksdag med Richard Wahlund om Nudging

 

Tid och plats:
Torsdag 1 September                                                                                   

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Hotel Pigalle, Södra Hamngatan 2A, Göteborg

Följ med på en resa i ditt huvud

Richard Wahlund tar dig med på en resa in i ditt huvud och visar på mekanismer som gör att vi människor låter oss påverkas av saker i vår omgivning på ett ofta omedvetet sätt. Utifrån samma mekanismer kan vi själva påverka andra, vilket ofta sker omedvetet och därför ibland med helt andra följder än vi tänkt oss. Nudging är när mekanismerna används medvetet för att påverka människor på ett visst sätt, utan att de är medvetna om hur de blir påverkade.

Det handlar om psykologiska mekanismer, böjelser vi har att reagera på omständigheter och information på ett visst sätt, enligt vissa mönster. Dessa mekanismer, eller böjelser, är allmänna, d.v.s. de finns hos oss alla och gör oss alla påverkbara på vissa förutbestämda sätt. De får således konsekvenser för beslutsfattande i alla sammanhang, både professionella och privata, t.ex. för hur ett företag eller en annan organisation fungerar – eller låter sig fungera.

Lär dig mekanismerna för att utveckla ditt ledarskap

Det är en klar fördel för dig som ekonomichef att ha insikter i dessa mekanismer, t.ex. om du vill få personalen att dra ner på onödiga kostnader, öka intäkterna, få ledningsgruppen eller styrelsen att köpa dina förslag, eller öka eller minska risktagandet i företaget. Kunskaper om mekanismerna ger dig betydligt större möjligheter att hantera människor och situationer på ett för företaget eller organisationen mer framgångsrikt sätt, samt att undvika onödiga misslyckanden.

Välkommen!

Kontaktperson

Jennifer Häll, Nätverksledare

073-707 07 89

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad