12 november 2020

Anlägg ett helikopterperspektiv på din organisation

Kommunikations-chefer

Plats: Götgatan 14, Stockholm. Tid: Kl 8:00 - 14:00

Välkommen till nätverksdagen 12 november med Robert Karjel

 

Tid och plats

08.00 – 08.30 Frukost & mingel
08.30 – 14.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

Du har även möjlighet att delta på ett rundabordssamtal med dagens föreläsare mellan 14.30 – 16.00.

VY, Götgatan 14, Stockholm

Dagens föreläsning:
Som stridspilot och överstelöjtnant har Robert Karjel flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat »det omöjliga« under extrema förhållanden. Han berättar under sin föreläsning om hur han framgångsrikt ledde en helikopterdivision i arbetet att bekämpa somaliska pirater. Han kopplar sina erfarenheter till hur du som ledare kan skapa en framgångsrik organisation genom att plocka fram drivkrafterna hos individerna.

Skapa en gemensam riktning
Nyckeln är att skapa en gemensam historia som fogar samman den vardagliga verksamheten med de övergripande målen, där man får varje medarbetare att inse sin egen betydelse för den stora visionen. Robert ger många konkreta exempel på hur man skapar en tydlig, gemensam riktning och en känsla av delaktighet som knyter samman gruppen i stället för att splittra den i prestigefrågor och kontraproduktiva hierarkier, vilket är särskilt lätt i pressade situationer. Han relaterar till egna utmaningar och berättar hur man prioriterar för att uppnå extraordinära resultat även under press, hur man konkret åstadkommer lagsamverkan mellan individerna och underlättar beslutsprocesserna. 

Välkommen!

 

KONTAKTPERSON

Kicki Forsberg, Medlemsansvarig

070-877 16 30

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad