28 april 2022

Anlägg ett helikopterperspektiv på din organisation

Fokus Ledarskap

Plats: Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, Skellefteå. Tid: Kl 8:30 - 15:45

Välkommen till nätverksdagen 28 april med Robert Karjel

 

Tid och plats

Torsdag 28 april                                                                                        

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, Skellefteå

Att klara det omöjliga
Som stridspilot och överstelöjtnant har Robert Karjel flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat »det omöjliga« under extrema förhållanden. Han berättar under sin föreläsning om hur han framgångsrikt ledde en helikopterdivision i arbetet att bekämpa somaliska pirater. Han kopplar sina erfarenheter till hur du som ledare kan skapa en framgångsrik organisation genom att plocka fram drivkrafterna hos individerna.

Skapa en gemensam riktning
Nyckeln är att skapa en gemensam historia som fogar samman den vardagliga verksamheten med de övergripande målen, där man får varje medarbetare att inse sin egen betydelse för den stora visionen. Robert ger många konkreta exempel på hur man skapar en tydlig, gemensam riktning och en känsla av delaktighet som knyter samman gruppen i stället för att splittra den i prestigefrågor och kontraproduktiva hierarkier, vilket är särskilt lätt i pressade situationer. Han relaterar till egna utmaningar och berättar hur man prioriterar för att uppnå extraordinära resultat även under press, hur man konkret åstadkommer lagsamverkan mellan individerna och underlättar beslutsprocesserna. 

Välkommen!

 

Kontaktperson

Thomas Örnquist, Nätverksledare

070-760 60 60

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad